VarumärkesTango – Varumärkesworkshop för ledningsgruppen

Ett varumärkesseminarium om det interna och externa varumärket i turbo-tempo för att få kickstart i arbetet varumärket.

Under halvdagen går vi genom VarumärkesTango steg för steg, både modellerna och teorierna bakom:

Ni kommer att arbeta konkret med ert eget varumärke. Jag ställer frågor och kommer med input. Alla deltagare delar med sig av sina erfarenheter. Det hela blir en kombination av think-thank och workshop.

Intresserad, kontakta Kaj Runelund på telefon 070-775 88 77 eller via mejlkaj.runelund@kajrunelund.se