Så fungerar BrandPics Test

Snabbresumé:
Köp här

BrandPics Test består av 50 bildkort och en handbok med sju övningar som berättar hur man hittar varumärkets vinnande personlighet.

Beställ BrandPics test här.

BrandPics Test, samtliga sju steg:

1. BrandPics Test består av 50 bildkort och en guide med sju övningar, som hjälper till att hitta varumärkets personlighet. Varje deltagare väljer motiv som stämmer in på hur man upplever varumärkets karaktär. Inte hur man hoppas den ska vara, eller hur man tror att andra ser på den. Det gäller att vara ärlig och bara ta de kort som känns rätt. Målet är att plocka ut fyra kort.

2. När man valt de fyra korten, som bäst beskriver varumärket, vänd på dem. Färgen på baksidan talar om vilken personlighetstyp motivet tillhör. Gult= hygglig typ. Rött = cool typ. Blått = kunnig typ. Lila = elegant typ. Svart = slitstark typ. Känns resultatet ok? Stämmer resultatet med bilden av varumärkets jag?

3. Låt ledningsgrupp, medarbetare, kunder och leverantörer välja sina kort. Jämför och gå tillsammans genom resultatet. Poängen med BrandPics Test är att skapa en samsyn kring varumärket. Den personlighetstypen ni gemensamt kommer fram till, är den ni alla i företaget ska tydliggöra. Ju fler som lägger korten på bordet, desto bättre.

4. Välj till slut ett kort. Ta det som ensamt kan stå för det som är varumärkets jag. Sätt ord på motivet, försök att hitta en person eller en företeelse som förkroppsligar bilden. Vem eller vad skulle varumärket kunna vara? Vem eller vad skiljer det från andra? Svaret hjälper er att hitta dess rätta jag.

5. Hur blir den valda karaktären tydligare? Genom att regelbundet gå igenom korten och värdera urvalet renodlas karaktären. Det som inte tillför varumärket något ska bort. Fokus ska ligga på sidor som särskiljer varumärket och gör det lika lättläst för företagsledningen som för medarbetarna och kunderna.

6. Prioritera rätt för en vinnande personlighet. Beroende på vilket karaktärsdrag som dominerar varumärket, behöver företaget rikta in sig på olika saker för att forma en tydlig personlighet.

7. Alla formar och underhåller varumärket. För att ni ska kunna vara konsekventa, behöver ni svara på tre frågor om hur företaget ska uppträda för att få ett varumärke med den karaktär ni är överens om.

BrandPics Test innehåller

Beställ BrandPics test här.