KUNGSGÅRDSGYMNASIET – ett skolexempel på konsekvent kommunikation.

Publicerat den 7 december 2015

kungsgardsgymnasiet_broschyr2011 skapade jag tillsammans med skolledning och samtliga medarbetare en ny varumärkesplattform. Vi kom fram till tre huvudbudskap: Framtidstro, Attraktionskraft och Karriär sedan 1915. Det har skolan kommunicerat konsekvent sedan dess i olika kanaler. Allt från broschyrer till mässor och events på stan, vilket har fört med sig att söktrycket stadigt har ökat år efter år.
Här kan du se årets broschyr: http://issuu.com/bosvensson/docs/kungsgard_1617/1
Kund: Kungsgårdsgymnasiet Bo Svensson. Arbetsgrupp: art director Miki Less, copywriter Charlotta Wortzelius, fotograf Stefan Anderson, varumärkesstrateg Kaj Runelund.

Kommentarer