Tjänster

Utgångspunkten är att översätta planer och strategier till konkreta handlingar så att kunderna upplever att varumärkeslöftet levereras fullt ut.

En del kallar Kaj för varumärkesstrateg eller varumärkeskreatör, andra varumärkes- eller relationsexpert. Det spelar ingen roll vad man kallar honom för. Grunden är att göra varumärket redo för relationsekonomin.

Vägen dit startar med att samtliga, alltså ledning, medarbetare och kunder har samma uppfattning och bild av varumärket och varumärkeslöftet. Det ger synliga resultat i form av stolthet, glädje och lönsamhet.

Konsulten

– Jag vill nå resultat, säger Kaj Runelund. Under årens lopp har jag genomfört många skiftande uppdrag. Allt ifrån omfattande varumärkes- och kommunikationsuppdrag till kortare strategiworkshops över en eller två dagar. Där det handlar om att sätta fart på en process eller ett större arbete. Jag har haft ”bollplanksuppdrag” och stöttat styrelser och ledningsgrupper. Allt för att nå fram till kärnan i företagets varumärke.

Några exempel:

Föreläsaren

Föreläsningar och workshops går ut på att ge deltagarna tekniker och verktyg att arbeta med i vardagen när det gäller att skapa ett varumärke på sant. Det i sin tur bygger på hur vi hanterar våra relationer, internt i företaget och externt med våra kunder.

Kaj skräddarsyr olika lösningar i samråd med kunden. Det kan till exempel vara för mindre eller större grupper, enbart för chefer/ledningsgruppen, med eller utan medarbetare, en gång eller flera, i exklusiva interna övningar. Dessutom ger han publika tillställningar öppna för alla.

Datum och anmälan till öppna workshops.

Vill du veta mer om Kaj, vad han gjort, för vem och vad han kan bidra med?

Kaj Runelund når du på telefon 070-775 88 77 eller via mejl: kaj.runelund@kajrunelund.se