Feedback från mitt varumärkesseminarium för VD och ledningsgrupp.

Publicerat den 23 oktober 2014

Feedback för varumärkesworkshopen för VD  och ledningsgrupp.

Det var 30 deltagare från olika branscher och företag som var intresserade av hur Brand Pics Personlighetstest av varumärken fungerar och hur vi använder Brand Pics för att: Förädla ledningsgruppen, företagets och medarbetarnas varumärke. Workhopen bestod av tre delar:

  • Inledning och teorierna bakom Brand Pics
  • Deltagarna fick själva använda Brand Pics för att definiera sitt eget företags varumärkespersonlighet.
  • Jag visade också hur vi kan använda Brand Pics när vi arbetar med grupper.

Här kommer en kort sammanfattning av innehållet.

1. Ta grepp om varumärket, annars gör någon annan det
Företag och organisationer som avstår från att påverka sitt varumärke och dess personlighet, upptäcker snart att det ändå lever ett liv där ute. Skillnaden är att det skapas av andra och på ett sätt som sannolikt inte gynnar den egna verksamheten. Därför måste varje företag göra allt för att varumärket uppfattas så, att det leder till en god och långsiktig relation med medarbetare, kunder, leverantörer och affärspartners.

2. Allt du gör och säger
Varumärkespersonlighet är hur ett företag eller organisation uttrycker, agerar, beter sig och hur vi kunder uppfattar att det ligger i linje med deras varumärke. Varumärkets karaktär formas och förmedlas både av hur anställda och ledning agerar, men också hur t ex marknadsföring och förpackning ser ut. Det handlar alltså om att personifiera varumärket, att ge det kropp och själ.

3. Vi väljer varumärken som vi väljer vänner
Kunden ger varumärket personlighetsdrag för att skilja ut det mot andra. Vi väljer varumärken som vi väljer vänner. Och faktum är att när vi som anhängare till ett varumärke får prata fritt, så kommer alltid ytterst målande och distinkta personlighetsbeskrivningar i dagen.

4. Varumärkespersonligheten attraherar och differentierar
Det är därför vi ska arbeta aktivt och konsekvent för att skapa en äkta varumärkespersonlighet. Det utvecklar och ökar attraktionskraften hos varumärket och differentierar oss från våra konkurrenter. Det ger varumärket personlighet och attityd.

En tydlig varumärkespersonlighet gör att det blir enklare för människor att välja just oss istället för våra konkurrenter. Det innebär också att vi blir tydliga och om vi har definierat våra kunder kommer ”de andra” att välja bort oss.

5. Allt handlar om att vinna människors gillande
Det handlar om att mejsla fram karaktären hos varumärket, så att det förmedlar känslorna, associationerna och förväntningarna som eftersöks, för att få sitt val av företag eller produkt bekräftat. Precis som mellan människor fastnar man gärna för ett varumärke man kan identifiera sig med, känna släktskap med och som kanske till och med stärker ens självbild.

Hur kan Brand Pics hjälpa till med att skapa en tydlig varumärkespersonlighet?
Allt handlar om att vinna människors gillande. Med Brand Pics Test mejslar du fram karaktären hos varumärket, så att det förmedlar de känslor, associationer och förväntningar som folk söker för att få sitt val av företag eller produkt bekräftat. Precis som mellan människor fastnar man gärna för ett varumärke man kan identifiera sig med, känna släktskap med och som kanske till och med stärker ens självbild.

Hur fungerar då Brand Pics?
Brand Pics Tests är 50 bildkort och en manual med sju övningar som hjälper er att internt skapa samsyn kring varumärket och varumärkets personlighet. Ledning och medarbetare måste vara överens för att kunna stärka relationen med kunder och andra i företagets omvärld. För att nå ett bra resultat gör vi övningar som involverar ett antal personer i följande tre kategorier.

A. Företagsledningen
B. Medarbetarna
C. Kunder och leverantörer

 

 

Kommentarer