BrandPics Workshops

BrandPics Test är ett bra sätt att skapa engagemang hos ledningsgruppen och medarbetarna. Det kan vara en varumärkesworkshop för ledningsgruppen eller en övning med samtliga medarbetare vid en kick-off eller en intern konferens.
Målet är att skapa en tydlig bild av varumärket och att ge deltagarna tekniker och verktyg att jobba med i vardagen.

safungerardet

BrandPics Rivstart

En öppen varumärkesworkshop om hur man använder BrandPics som ett starkt instrument för att mejsla ut varumärkespersonligheten. Vi går igenom processen och tankarna bakom. Både i teorin och i praktiska övningar så att man kan fortsätta arbetet på hemmaplan.

Priset för Rivstarten är 4 900:- exkl moms då ingår också ett ex av BrandPics Test (värde 3 750:-)

Mer information, datum och anmälan.

ledningen

BrandPics för ledningsgruppen

Låt ledningsgruppen få samma syn på er varumärkespersonlighet. En varumärkesworkshop där vi använder BrandPics som ett starkt instrument för att mejsla ut er varumärkespersonlighet. Vi går igenom processen och tankarna bakom. När vi är klara kommer ledningsgruppen att ha en klar bild av vilken varumärkespersonlighet just ert företag har.

BrandPics för ledningsgruppen kostar från: 15 750:- exkl moms då ingår också ett ex av BrandPics Test (värde 1 495:-).

Beställ BrandPics för ledningsgruppen här.

medarbetarna

BrandPics för medarbetarna

En varumärkesworkshop för hela företaget som går ut på att ge samtliga medarbetare samma bild av er varumärkespersonlighet. Med hjälp av varumärkesteori och konkreta övningar, guidar och engagerar vi medarbetarna så att de arbetar sig fram till en gemensam bild av just er varumärkespersonlighet.

BrandPics för medarbetarna kostar från: 18 750:- exkl moms då ingår också ett ex av BrandPics Test (värde 1 495:-).

Beställ BrandPics för medarbetarna här.

kombo

BrandPics Kombo för ledningsgrupp och medarbetare

Varumärkesworkshop med ledningsgruppen på förmiddagen och med medarbetarna på eftermiddagen. En koncentrerad dag i varumärkets tecken som ger er en gemensam bild av ert företags varumärkespersonlighet.

BrandPics Kombo kostar från: 28 750:- exkl moms då ingår också ett ex av BrandPics Test             (värde 1 495:-).

Beställ BrandPics Kombo här.

indikator

BrandPics Test Indikator

Vad har era kunder och leverantörer för bild av er varumärkespersonlighet? Genom BrandPics Test Indikator får ni reda på det. Vi leder fyra träffar med utvalda kunder, leverantörer eller andra viktiga målgrupper. Ni får en klar och tydlig bild av vilken uppfattning de har om er varumärkespersonlighet. Arbetet avslutas med en workshop och redovisning av den skriftliga rapporten

BrandPics Test Indikator kostar från: 57 750:- exkl moms.

Beställ BrandPics Test Indikator här.