Avsluta våren eller starta hösten med en varumärkeskick-off!

Publicerat den 2 juni 2014

SO_Stockholm_1

 

På 2 timmar får du och dina medarbetare samma syn på ditt företags varumärke.

En workshop för ledningsgruppen eller hela företaget som går ut på att ge alla samma bild av företagets varumärkespersonlighet.

En perfekt kombination av nytta och nöje!  Med hjälp av Brand Pics Personlighetstest av varumärken, varumärkesteori och konkreta övningar, guidas och engageras medarbetarna så att de arbetar sig fram till en gemensam bild av företagets varumärkespersonlighet. Om inte alla på företaget har samma syn på företagets varumärke, identitet och mål kommer ni inte uppfattas av kunderna på ett samstämmigt sätt.

Mer information eller frågor om bokning ring mig på: 070 770 88 77.

Med vänliga hälsningar

Kaj Runelund | Kaj Runelund AB

Här kan du läsa mer om Brand Pics Personlighetstest av varumärken

Kommentarer