banner1_sv (kopia)
banner2_sv
banner3_sv
banner4_sv
banner5_sv
safungerardet Workshops Så fungerar det        
Till bloggen
Senaste från bloggen

Ny hemsida – där du kan testa företagets varumärkespersonlighet.

Publicerat den 8 december 2015

Varumärkesspelet Brand Pics Test har fått en egen hemsida, brandpicstest.se. Det kändes nödvändigt, eftersom jag under hösten har tagit fram spelet i digital form. Den är uppbyggt på samma sätt som det analoga spelet. Den stora fördelen är att deltagarantalet är obegränsat och att man är geografiskt obunden. Jag har tagit fram en demo, gå gärna […]

KUNGSGÅRDSGYMNASIET – ett skolexempel på konsekvent kommunikation.

Publicerat den 7 december 2015

2011 skapade jag tillsammans med skolledning och samtliga medarbetare en ny varumärkesplattform. Vi kom fram till tre huvudbudskap: Framtidstro, Attraktionskraft och Karriär sedan 1915. Det har skolan kommunicerat konsekvent sedan dess i olika kanaler. Allt från broschyrer till mässor och events på stan, vilket har fört med sig att söktrycket stadigt har ökat år efter […]

Feedback från mitt varumärkesseminarium för VD och ledningsgrupp.

Publicerat den 23 oktober 2014

Det var 30 deltagare från olika branscher och företag som var intresserade av hur Brand Pics Personlighetstest av varumärken fungerar och hur vi använder Brand Pics för att: Förädla ledningsgruppen, företagets och medarbetarnas varumärke. Workhopen bestod av tre delar: Inledning och teorierna bakom Brand Pics Deltagarna fick själva använda Brand Pics för att definiera sitt […]